Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting MEE Friesland, Ondersteuning bij leven met een beperking

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-06-2019 Op 19-06-2019 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-06-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sixmastraat 66
8932 PA Leeuwarden
Postadres Postbus 639
8901 BK Leeuwarden

Algemene informatie

Alternatieve naam MEE Friesland
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Identificatiecodes

KVK-nummer 41000473

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Artikel 1.3.1. (Artikel 1.3, lid 1, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?