Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting Stadsring 51

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-02-2023 Op 16-02-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Van Asch van Wijckstraat 4A
3811 LP Amersfoort
Utrecht
Postadres Van Asch van Wijckstraat 4A
3811 LP Amersfoort
Utrecht

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Identificatiecodes

KVK-nummer 41188187

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Subsidie (Artikel 1.3, lid 1c, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?