Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-06-2022 Op 10-06-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-06-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres WTC
Stadsplateau 13
3521 AZ Utrecht
Utrecht
Postadres Stadsplateau 13
3521 AZ Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 550 05 00 (NHG)
Internet https://www.nhg.nl (NHG)

Algemene informatie

Alternatieve naam Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatiebeschrijving

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (handelend onder de naam Nationale Hypotheek Garantie (NHG)) is in 1993 opgericht en staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Dit tracht NHG te bereiken door via het afgeven van de Nationale Hypotheek Garantie consumenten toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning, hulp te bieden bij beheer en behoud van de woning en een vangnet te zijn in kwetsbare situaties. NHG is een privaatrechtelijke stichting met een eigen Raad van Bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Financiën, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn als stakeholders betrokken bij NHG en benoemen NHG’s Raad van Commissarissen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41158179

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?