Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gooiergracht en Vijzelgemaal Eemmeer

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Blaricum
Kerklaan 16
1261 JB Blaricum
Postadres Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiergracht

Bevoegdheden

De gemeenten hebben alle bevoegdheden m.b.t. de zorg voor en het exploiteren en onderhouden van de Gooiergracht en het vijzelgemaal aan het einde van de Gooiergracht overgedragen aan het bestuur van het openbaar lichaam.

Het algemeen bestuur is bevoegd tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven betreffende het gebruik en onderhoud van de Gooiergracht.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1960 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1960 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het exploiteren en onderhouden van de Gooiergracht en het vijzelgemaal aan het einde van de Gooiergracht.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooiergracht
Datum van oprichting 01-01-1960
Telefoon 14 035 (gemeente Blaricum)
E-mail info@blaricum.nl (gemeente Blaricum)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?