Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Blaricum (Blaricum)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerklaan 16
1261 JB BLARICUM
Noord-Holland
Bezoekadres Gemeentehuis Blaricum: Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum
Zuidersingel 5
3755 AZ
Postadres Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Contactgegevens

Telefoon (035) 751 32 22 (algemeen)
Internet http://www.blaricum.nl (algemeen)
E-mail info@blaricum.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Blaricum

Geografische informatie

Oppervlakte 15,59 km2
Aantal inwoners 12724
Inwoners per km2 816
Bevat plaatsen Blaricum

Functies

Burgemeester Mw. drs. B.M. de Reijke MBA (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. P. van Dijk
Locoburgemeester Mw. A.M. Kennis (Hart voor Blaricum)
Raadsgriffier Mw. T.D. de Jong
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Hart voor Blaricum 6
VVD 3
D66 2
De Blaricumse Partij 2
PvdA/GroenLinks 1
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0376
KVK-nummer 32168837

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?