Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 11-01-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 11-01-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Noord-Holland
Postadres Postbus 5
1270 AA Huizen

Contactgegevens

Telefoon 14 035 (gemeente Huizen)
Internet https://www.huizen.nl (gemeente Huizen)
E-mail gemeente@huizen.nl (gemeente Huizen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren 2023
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Huizen
Archiefzorgdrager Gemeente Huizen

Bevoegdheden

Artikel 4. Mandaat collegebevoegdheden

  1. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de door de raden van de gastgemeenten vastgestelde belastingverordeningen, voor zover deze besluiten betrekking hebben op belastingen waarvan de heffing of invordering krachtens artikel 6 van deze regeling, is opgedragen aan de ambtenaren van de centrumgemeente.

  2. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de colleges van de gastgemeenten als bedoeld in het eerste lid.

  3. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de centrumgemeente, kan dit college ondermandaat verlenen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2023 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?