Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Huizen (Huizen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-05-2022 Op 13-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 5
1270 AA HUIZEN
Telefoon (035) 528 19 11 (algemeen)
Internet http://www.huizen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@huizen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 23,33 km2
Aantal inwoners 41369
Inwoners per km2 1773
Plaatsen binnen deze gemeente Huizen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. N. Meijer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. K. van Werven (D66),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
M.W. Hoelscher (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. L. Schaap (Transparant Huizen),
G.W. Ormel (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P.W.J. Veldhuisen
Locoburgermeester Dhr. R.G. Boom (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Veenstra
Raadslid Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Mw. D.C. van Deutekom (CDA),
G. Rebel (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. drs. M. Terlouw (ChristenUnie),
F. Fitskie-Aajoud (D66),
Dhr. B. Schröder (D66),
Mw. K. van Werven (D66),
G.J. Horst (Dorpsbelangen Huizen),
P. Lekkerkerker (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
B.J. Okkema (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. M. van den Berge (GroenLinks),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen),
Dhr. F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen),
Mw. L. Veer-Thiel (Leefbaar Huizen),
M.W. Hoelscher (PvdA),
Mw. drs. M.N. Leeuwin (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. L. Schaap (Transparant Huizen),
Dhr. drs. J. Bartlema (VVD),
R.G. Boom (VVD),
Mw. H.A.M. van Kempen (VVD),
Dhr. drs. ing. S.H. van Klink (VVD),
G.W. Ormel (VVD)
Wethouder Dhr. G. Rebel (CDA),
Mw. drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens (D66),
Dhr. M.W. Hoelscher (PvdA),
Dhr. R.G. Boom (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Leefbaar Huizen 4
Dorpsbelangen Huizen 4
CDA 3
D66 3
ChristenUnie 2
PvdA 2
GroenLinks 2
Transparant Huizen 1
SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)