Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-10-2019 Op 11-10-2019 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-10-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Platinaweg 10
2544 EZ ’s-Gravenhage
Zuid-Holland
Postadres Platinaweg 10
2544 EZ ’s-Gravenhage

Contactgegevens

Telefoon (070) 204 50 70 (algemeen)
Internet https://www.rpa-haaglanden.nl (algemeen)
E-mail info@rpa-haaglanden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Identificatiecodes

KVK-nummer 27268732

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?