Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Afdeling advisering

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-05-2022 Op 02-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Postadres Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 44 26 (algemeen)
Fax (070) 365 13 80
Internet https://www.raadvanstate.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@raadvanstate.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Voorzitter mr. Th.C. de Graaf
Plaatsvervangend voorzitter mr. S.F.M. Wortmann
Staatsraad mr. F.H.G. de Gra­ve,
mr. G.J.J. Heer­ma van Voss,
mr. G.J.H. Hout­za­gers,
mr. dr. N.J. Schrij­ver,
mr. R.J.M. van den Tweel,
mr. L.F.M. Ver­hey,
mr. drs. B.P. Ver­meu­len,
ir. M.B. Vos,
drs. R. van Zwol,
dr. K.M. Buitenweg,
mr. drs. B.J. Bruins,
mw. dr. W.D. Bult-Spiering,
mw. dr. S.J.C. Hemels