Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Raad van State (RvS)

Adviescollege Hoog College van Staat

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-04-2024 Op 14-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Postadres Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 44 26 (algemeen)
Fax (070) 365 13 80
Internet https://www.raadvanstate.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@raadvanstate.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (8)

Algemene informatie

Afkorting RvS
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Nee

Organisatiebeschrijving

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De Raad van State is een Hoog College van Staat waarvan de taken en de werkwijze zijn vastgelegd in de Grondwet en de Wet op de Raad van State. De dagelijkse leiding ligt bij de vice-president. De Raad van State heeft twee Afdelingen: de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De Raad en de beide Afdelingen worden ondersteund door een ambtelijke organisatie met vier directies en staat onder leiding van de secretaris van de Raad van State.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?