Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Organisatieonderdeel Rechtspraak

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-11-2022 Op 23-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Postadres Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 44 26 (algemeen)
Fax (070) 365 13 80
Internet https://www.raadvanstate.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@raadvanstate.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Voorzitter mr. B.J. van Ettekoven
Staatsraad mr. C.H.M. van Al­te­na,
mr. dr. H.J.M. Bal­din­ger,
mr. A.W.M. Bij­loos,
mr. C.J. Bor­man,
mr. E.J. Daal­der,
mr. W.D.M. van Die­pen­beek,
mr. J.Th. Drop,
mr. J.W. van de Gron­den,
mr. dr. E. Hel­der,
mr. J. Hoeks­tra,
mr. G.T.J.M. Jur­gens,
mr. P.H.A. Knol,
mr. A. Kuij­er,
mr. C.C.W. Lan­ge,
mr. B. Meijer,
mr. E.A. Min­der­houd,
mr. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt,
mr. B.P.M. van Ra­vels,
mr. J.A.W. Schol­ten-Hin­loop­en,
mr. B.J. Schu­e­ler,
mr. dr. H.G. Se­ven­ster,
mr. E. Steen­dijk,
mr. R. Uy­len­burg,
mr. A. ten Veen,
mr. H.C.P. Ve­n­e­ma,
mr. D.A. Ver­burg,
mr. N. Ver­heij,
mr. drs. B.P. Ver­meu­len,
mr. C.M. Wis­sels,
mr. J.M.L. Niederer,
mr. S.F.M. Wort­mann,
mr. J. Gundelach,
dr. mr. drs. den Ouden,
mr. M. Soffers,
mr. J.J.W.P. van Gastel,
mr. G.O. van Veldhuizen,
mr. A.G.A. Nijmeijer,
mr. drs. J.H. van Breda,
mr. C.M. Bangma,
mr. J.M. Willems,
mr. H. Benek,
mr. dr. J.C.A. de Poorter,
mr. H.J.M. Besselink
Staatsraad in buitengewone dienst mr. T. Ave­dis­si­an,
mr. M.W.C. Fe­te­ris,
mr. R.J. Koop­man,
mr. R.W.L. Koop­mans,
mr. J.E.M. Po­lak,
mr. drs. T.G.M. Si­mons,
mr. G. Snij­ders,
mr. G. de Groot,
mr. drs. J.C. Boeree,
prof. dr. drs. C.H. Sieburgh,
mr. dr. A.L.J. van Strien