Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Organisatieonderdeel Rechtspraak

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-10-2023 Op 01-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-10-2023 doorgevoerd.

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 44 26 (algemeen)
Fax (070) 365 13 80
Internet http://www.raadvanstate.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@raadvanstate.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Voorzitter mr. B.J. van Ettekoven
Staatsraad in buitengewone dienst mr. T. Ave­dis­si­an,
mr. M.W.C. Fe­te­ris,
mr. R.W.L. Koop­mans,
mr. J.E.M. Po­lak,
mr. drs. T.G.M. Si­mons,
mr. G. Snij­ders,
mr. G. de Groot,
mr. drs. J.C. Boeree,
prof. dr. drs. C.H. Sieburgh,
mr. dr. A.L.J. van Strien,
mr. J.A.R. van Eijsden
Staatsraad mr. C.H.M. van Al­te­na,
mr. dr. H.J.M. Bal­din­ger,
mr. C.J. Bor­man,
mr. E.J. Daal­der,
mr. J.Th. Drop,
mr. J.W. van de Gron­den,
mr. dr. E. Hel­der,
mr. J. Hoeks­tra,
mr. G.T.J.M. Jur­gens,
mr. P.H.A. Knol,
mr. A. Kuij­er,
mr. C.C.W. Lan­ge,
mr. B. Meijer,
mr. E.A. Min­der­houd,
mr. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt,
mr. B.P.M. van Ra­vels,
mr. J.A.W. Schol­ten-Hin­loop­en,
mr. dr. H.G. Se­ven­ster,
mr. E. Steen­dijk,
mr. R. Uy­len­burg,
mr. A. ten Veen,
mr. H.C.P. Ve­n­e­ma,
mr. D.A. Ver­burg,
mr. N. Ver­heij,
mr. drs. B.P. Ver­meu­len,
mr. C.M. Wis­sels,
mr. J.M.L. Niederer,
mr. S.F.M. Wort­mann,
mr. J. Gundelach,
dr. mr. drs. den Ouden,
mr. M. Soffers,
mr. J.J.W.P. van Gastel,
mr. G.O. van Veldhuizen,
mr. A.G.A. Nijmeijer,
mr. drs. J.H. van Breda,
mr. C.M. Bangma,
mr. J.M. Willems,
mr. H. Benek,
mr. dr. J.C.A. de Poorter,
mr. H.J.M. Besselink,
mr. J. Schipper-Spanninga,
mr. J.F. de Groot,
mr. N.H. van den Biggelaar,
mr. drs. M.M. Kaajan,
mr. dr. A.B. Blomberg,
mr. dr. M. den Heyer
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?