Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mr. C.M. Bangma

Adresgegevens

Postadres Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Algemene informatie

Functie Staatsraad
Organisatieonderdeel Raad van State - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?