Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Koepelorganisaties

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Koepelorganisatie

Actief van 28-02-1912 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-07-2022 Op 05-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 373 83 93 (Klantcontactcentrum)
Internet https://vng.nl (algemeen)
E-mail info@vng.nl (algemeen)
Contactpagina https://vng.nl/contact

Organisatieonderdelen (12)

Algemene informatie

Afkorting VNG
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Vereniging
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatiebeschrijving

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. De VNG vervult een platformfunctie voor haar leden. De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

Identificatiecodes

KVK-nummer 40409418

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?