Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Zonder Meer Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP), Putten

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Zonder Meer BLNP
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Putten

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Putten College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Deze regeling heeft betrekking op de samenwerking van de deelnemende gemeenten binnen de vakgebieden Financiën, ICT, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

  2. De samenwerking richt zich op gezamenlijke uitvoering van taken als benoemd in bijlage 1 bij deze Gemeenschappelijke Regeling in de meest ruime zin. Deze taken betreffen taken op het gebied beleid, beheer en uitvoering.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?