Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) 'Linieland van Waas en Hulst'

Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-06-2011 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-04-2024 Op 26-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
België
Postadres Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
België

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking
Archiefzorgdrager Gemeente Sint-Gillis-Waas

Bevoegdheden

Register van gemeenschappelijke regelingen Provincie Zeeland

De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid, tweede volzin, Wgr krachtens de regeling zijn overgedragen; Bij de gemeenschappelijke regeling Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking is een openbaar lichaam ingesteld dat de bevoegdheden bezit om aan het aan het maatschappelijk rechtsverkeer deel te kunnen nemen. De EGTS beschikt overeenkomstig artikel 1 van de Verordening over rechtspersoonlijkheid en over de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale wetgeving van die lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend. Krachtens de verordening kan zij met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel in dienst nemen en in rechte optreden.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-06-2011 Gemeente Beveren
15-06-2011 Gemeente Hulst Gemeenteraad
15-06-2011 Gemeente Sint-Gillis-Waas
15-06-2011 Gemeente Stekene
15-06-2011 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas
15-06-2011 Provincie Oost-Vlaanderen
15-06-2011 Provincie Zeeland Gedeputeerde staten
17-10-2016 Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

Doel

De EGTS heeft tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking
Datum van oprichting 15-06-2011

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?