Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

mw. dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon (070) 340 79 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)
E-mail dgcz@minvws.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Directeur-Generaal Curatieve Zorg
Organisatieonderdeel Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directoraat-Generaal Curatieve Zorg