Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministerie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-03-2024 Op 05-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 79 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (9)

Agentschappen (3)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (21)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (5)

Algemene informatie

Afkorting VWS

Functies

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. C. (Conny) Helder
Minister voor Medische Zorg mw. P. (Pia) Dijkstra
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dhr. M. (Maarten) van Ooijen MA
Politiek adviseur Minister van VWS dhr. B. (Bart) van den Brink
Politiek adviseur Minister voor Medische Zorg mw. L.H. (Lilianne) de Regt
Politiek adviseur Staatssecretaris van VWS dhr. H.D. (Herman) Smits MA
Secretariaat Minister van VWS mw. M. (Mirthe) Stoeckart
Secretariaat Minister voor Medische Zorg mw. E. (Lieteke) Lodder
Secretariaat Staatssecretaris van VWS mw. A.A. (Ashna) Kalpoe
Secretaris-generaal a.i. dhr. drs. S. (Siebe) Riedsta
Plaatsvervangend secretaris-generaal mw. A.I. (Abigail) Norville
Secretariaat secretaris-generaal mw. N. (Nicole) Groeneveld
Secretariaat plaatsvervangend secretaris-generaal mw. S.G. (Shusma) Bhikharie

Organisatiebeschrijving

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te bieden als het kan en zetten we in op preventie. Mensen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis of een instelling. Dat is prettiger voor patiënten. Ook bespaart dat kosten. Het ministerie werkt er hard aan om meer mensen te werven voor de zorg en het werk beter te organiseren. Bijvoorbeeld door een andere taakverdeling en slim gebruik van nieuwe technologie. Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat is waar wij ons samen voor inzetten.

Identificatiecodes

Organisatiecode mnre1025

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?