Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Algemene Leiding (AL)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-11-2022 Op 10-02-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 79 11 (algemeen)
Fax (070) 340 78 34

Onderdeel van

Algemene informatie

Afkorting AL

Beschrijving

De secretaris-generaal (SG) is eindverantwoordelijk voor het aansturen van het ambtelijke apparaat. De SG vormt samen met de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en de directeuren-generaal (DG) de algemene leiding van het ministerie.

Taken Algemene Leiding:

  • Stellen en bewaken van inhoudelijk strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen
  • Algemeen sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)
  • bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid
  • inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering
  • coördineren van directieoverstijgende zaken.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?