Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Gezondheidsraad (GR)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 01-12-1957 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 31-07-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16052
2500 BB Den Haag

Contactgegevens

Internet https://www.gezondheidsraad.nl (algemeen)
https://www.gezondheidsraad.nl/contact (contact)
E-mail info@gr.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting GR
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Toelichting afwijkende bepalingen Het maximumaantal leden, normaliter maximaal vijftien, is, vanwege de noodzakelijke technisch-specialistische kennis op velerlei gebieden, losgelaten. Daaruit voortvloeiend zijn er enkele andere afwijkingen. Bij artikel wijkt alleen het tweede lid af, bij artikel 20 het eerste lid.

Functies

Voorzitter dhr. prof. dr. B.J. (Bart-Jan) Kullberg
Vicevoorzitter mw. prof. dr. J.M. (Marianne) Geleijnse

Beschrijving

Taak: Regering en Parlement adviseren over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?