Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Gezondheidsraad (GR)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 01-12-1957 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-05-2024 Op 14-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16052
2500 BB Den Haag

Contactgegevens

Internet https://www.gezondheidsraad.nl (algemeen)
https://www.gezondheidsraad.nl/contact (contact)
E-mail info@gr.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting GR
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Toelichting afwijkende bepalingen Het maximumaantal leden, normaliter maximaal vijftien, is, vanwege de noodzakelijke technisch-specialistische kennis op velerlei gebieden, losgelaten. Daaruit voortvloeiend zijn er enkele andere afwijkingen. Bij artikel wijkt alleen het tweede lid af, bij artikel 20 het eerste lid.

Functies

Voorzitter dhr. prof. dr. B.J. (Bart-Jan) Kullberg
Vicevoorzitter mw. prof. dr. J.M. (Marianne) Geleijnse

Organisatiebeschrijving

Taak: Regering en Parlement adviseren over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek.

Meer informatie

https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?