Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Dhr. A. van Keimpema

Adresgegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE

Contactgegevens

Telefoon 14 0514 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Raadslid
Organisatie Gemeente De Fryske Marren
Partij
Burgerpartij DFM
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?