Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-07-2021 Op 02-09-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-07-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 971
7301 BE Apeldoorn
Telefoon (055) 580 17 05 (algemeen)
Internet https://www.odveluweijssel.nl (algemeen)
https://www.odveluweijssel.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@ovij.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Beleidsterreinen natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 8 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. commerciƫle dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
28-11-2012 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
28-11-2012 Gemeente Brummen College van burgemeester en wethouders
28-11-2012 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
28-11-2012 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
28-11-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Afkorting OVIJ
Datum van oprichting 28-11-2012
Bezoekadres Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
Postadres Postbus 971
7301 BE Apeldoorn
Telefoon (055) 580 17 05 (algemeen)
Internet https://www.odveluweijssel.nl (algemeen)
https://www.odveluweijssel.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@ovij.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.