Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-07-2020 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-04-2024 Op 08-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Cascadeplein 10 (alleen op afspraak)
9726 AD Groningen
Groningen
Postadres Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Contactgegevens

Telefoon (0800) 444 41 11 (algemeen)
Internet https://www.schadedoormijnbouw.nl/ (algemeen)
E-mail contact@schadedoormijnbouw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting IMG
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 21, 22

Personeel

Aantal fte 762
Peildatum fte 31-12-2022

Taken & bevoegdheden

Het IMG heeft tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. Dat doet het IMG door onafhankelijk te besluiten over aanvragen tot vergoeding van schade. Het kan om alle vormen van schade gaan, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Ook moet het IMG meldingen van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS) afhandelen. Het IMG is gebonden aan de kaders van de Tijdelijke wet Groningen, het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?