Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Adviesraad internationale vraagstukken (AIV)

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-12-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 15-04-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Telefoon (070) 348 60 60 (Algemeen)
Internet https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl (Algemeen)
E-mail aiv@minbuza.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting AIV
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Buitenlandse Zaken

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 16
Toelichting afwijkende bepalingen Ook anderen dan leden kunnen worden benoemd in door de Raad ingestelde commissies.

Beschrijving

De Adviesraad internationale vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.

De AIV is een permanent adviescollege onder de Kaderwet adviescolleges, ingesteld middels de Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017