Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Directeur-generaal van de Statistiek (CBS)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-07-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1899 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 337 38 00 (algemeen)
Internet http://www.cbs.nl/ (algemeen)
E-mail info@cbs.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting CBS
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 1780
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (3)

Datum Kamerstuk
04-07-2022 TK 25268 nr. 209
04-09-2017 TK 25268 nr. 148
22-01-2012 TK 25268 nr. 74

Taken & bevoegdheden

De DG is belast met het besturen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat tot taak heeft het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Identificatiecodes

KVK-nummer 51197073

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?