Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kamer van Koophandel (KvK)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1921 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-03-2024 Op 13-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sint Jacobsstraat 300
3511 BT Utrecht
Utrecht
Wijze van afspraak maken Online: https://www.kvk.nl/over-kvk/kvk-en-de-wet-open-overheid/
Telefoon: (088) 585 15 85
Postadres Postbus 48
3500 AA Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 585 15 85 (algemeen)
Internet http://www.kvk.nl/ (algemeen)
https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/ (algemeen)
https://www.kvk.nl/over-kvk/dit-is-onze-opdracht/ (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting KvK
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 1532
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

Het stimuleren van economische ontwikkeling door middel van het informeren en ondersteunen op het gebied van ondernemen en innovatie van personen die een onderneming drijven of overwegen een onderneming op te richten. Zie ook: https://www.kvk.nl/over-kvk/dit-is-onze-opdracht.

Identificatiecodes

KVK-nummer 59581883

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?