Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-01-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-01-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1931 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 96800
2509 JE Den Haag
Telefoon (088) 866 00 00 (algemeen)
Internet http://www.tno.nl/ (algemeen)
E-mail info@tno.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nummer 50, mededeling minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 3263,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Pensioenfonds TNO

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds TNO
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.