Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1931 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 25-09-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 96800
2509 JE Den Haag
Bezoekadres Woo-contactpersoon Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Zuid-Holland

Contactgegevens

Telefoon (088) 866 00 00 (algemeen)
Internet http://www.tno.nl/ (algemeen)
E-mail info@tno.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting TNO
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 3263
Peildatum fte 31-12-2020

Beschrijving

De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nummer 50, mededeling minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Taken & bevoegdheden

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27376655

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds TNO
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?