Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Inspectie Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 16-11-2023 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16001
2500 BA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 489 05 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitnvs.nl (algemeen)
https://loket.anvs.nl/formulier/nl/DefaultEnvironment/scVragen.aspx/fVragen (Contact)

Algemene informatie

Afkorting ANVS
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 21, 22
Toelichting afwijkende bepalingen Alleen voor artikel 21 eerste lid en artikel 22 eerste lid zijn afwijkende bepalingen.

Personeel

Aantal fte 134
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
22-01-2020 TK 25422 nr. 263

Taken & bevoegdheden

De ANVS verleent vergunningen, registreert meldingen en registreert en erkent deskundigen en stralingsartsen. De ANVS houdt toezicht en kan maatregelen treffen wanneer dat voor de nucleaire veiligheid of stralingsbescherming noodzakelijk is. De ANVS zorgt er verder met een aantal partners voor dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen. Ook heeft de autoriteit een taak bij de ontwikkeling van beleid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, waaronder ook beleid voor radioactief afval. Ze bereidt wet- en regelgeving voor of adviseert hierover. Op internationaal vlak werkt de ANVS samen met verschillende buitenlandse overheden, autoriteiten en organisaties zoals het IAEA.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?