Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Staatsbosbeheer (SBB)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1998 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Utrecht
Postadres Postbus 2
3800 AA Amersfoort

Contactgegevens

Telefoon (030) 692 61 11 (algemeen)
Internet http://www.staatsbosbeheer.nl/ (algemeen)
E-mail info@staatsbosbeheer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting SBB
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 1172
Peildatum fte 31-12-2020

Taken & bevoegdheden

Beheren van staatsbossen en natuurterreinen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 30263544

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?