Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2024 Op 05-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Vestigingsadres Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 8242
3503 RE Utrecht
Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 042 42 42 (zakelijk)
(088) 042 47 47 (particulieren)
Internet https://www.rvo.nl/landbouw (algemeen)
Contactpagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/contact/formulier

Algemene informatie

Afkorting BBL
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 1
Peildatum fte 09-06-2023
Toelichting fte Het BBL heeft geen eigen personeel, maar de directeur van de RVO is tevens de directeur van het BBL.

Functies

Directeur dhr. A. (Abdeluheb) Choho

Organisatiebeschrijving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de uitvoeringsorganisatie die gerelateerd is aan het BBL. Voor meer informatie over het BBL kunt u daarom terecht bij de RVO.

Meer informatie

https://www.rvo.nl/landbouw

Taken & bevoegdheden

Het BBL is belast met de verwerving in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere overheden van onroerend goed, dat wordt doorgeleverd aan overheids- en andere organisaties die daarmee overheidsdoelen in het landelijk gebied realiseren met betrekking tot de thema's natuur, landbouw, recreatie, landschap, water en milieu.

Identificatiecodes

KVK-nummer 30277010

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever. Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?