Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2014 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-01-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 93118
2509 AC Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (0800) 789 07 89 (algemeen)
Internet http://www.centralecommissiedierproeven.nl/ (algemeen)
E-mail info@zbo-ccd.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting CCD
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 9,3
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

De CCD wordt ondersteund door een secretariaat, het zogeheten ondersteunend bureau dierproeven en alternatieven (OBDA). De medewerkers zijn door de minister van LNV beschikbaar gesteld en hebben een dienstverband bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
07-05-2021 TK 32336 nr. 114

Taken & bevoegdheden

De CCD verleent vergunningen voor het verrichten van dierproeven op basis van adviezen van de Dierexperimenten Commissies (DEC).

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?