Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2000 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-07-2023 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bennekomseweg 41
6717 LL Ede
Gelderland
Postadres Postbus 8030
6710 AA Ede

Contactgegevens

Telefoon (0317) 47 18 10 (algemeen)
Internet http://www.ctgb.nl/ (algemeen)
E-mail post@ctgb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Ctgb
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 155,3
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
29-08-2017 TK 27858 nr. 399
13-10-2011 TK 27585 nr.100

Taken & bevoegdheden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland.

Identificatiecodes

KVK-nummer 09212570

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?