Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Grondkamers (GK)

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-1958 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Contactgegevens

Telefoon (088) 042 42 42 (algemeen)
Internet https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/pachten-en-verpachten/over-de-grondkamer (algemeen)
E-mail grondkamer@rvo.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (5)

Zelfstandige bestuursorganen behorende bij dit cluster (5)

Algemene informatie

Afkorting GK
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 14, 21, 22

Personeel

Aantal fte 17,1
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

De Centrale Grondkamer is geen zbo en is geen onderdeel van dit cluster.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
06-05-2015 TK 27924 nr. 63

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland;
  • toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van Titel 7.5 Burgerlijk Wetboek (pacht);
  • prijstoetsing;
  • toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepaling verpachte waarde.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?