Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kamer voor de Binnenvisserij (Kabivi)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1954 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Overijssel
Postadres Postbus 2
8000 AA Zwolle

Contactgegevens

Telefoon (088) 042 99 31 (algemeen)
Internet http://www.kamervoordebinnenvisserij.nl/ (algemeen)
E-mail kabivi@rvo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Kabivi
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 2,6
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

De Kamer voor Binnenvisserij is ondergebracht bij een andere organisatie. Vraag bij telefonisch contact om doorverbonden te worden.

Taken & bevoegdheden

Toetsen van overeenkomsten van huur- en verhuur van visrechten en het verlenen van toestemming tot vergunninguitgifte met het oog op een doelmatige bevissing van binnenwateren.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?