Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Raad voor plantenrassen (RvP)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2006 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-11-2023 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen
Zuid-Holland
Postadres Postbus 14
2370 AA Roelofarendsveen

Contactgegevens

Telefoon (071) 332 62 01 (algemeen)
Internet https://www.raadvoorplantenrassen.nl/ (algemeen)
E-mail teamsupport@rasraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting RvP
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 0,4
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

Per 1 februari 2006 zijn de Raad voor het kwekersrecht, de Commissie voor de samenstelling van rassenlijst voor landbouwgewassen, de Commissie voor de samenstelling van rassenlijst voor bosbouwgewassen en de Commissie Toelating groenterassen gebundeld in de Raad voor plantenrassen. Sinds 1 januari 2008 wordt de Raad voor plantenrassen ondersteund door het Bureau Administratie en Documentatie van Naktuinbouw, afdeling Rassen & Proeven.

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157
24-01-2012 TK 25268 nr. 75

Taken & bevoegdheden

De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor:

  • de verlening van kwekersrecht
  • de toelating van landbouwrassen
  • de toelating van rassen en opstanden van bosbouwgewassen
  • de toelating van groenterassen met behulp van de zogenaamde B-lijst
  • De Raad is houder van het Nederlands Rassenregister.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?