Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Raad voor plantenrassen (RvP)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2006 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2024 Op 19-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen
Zuid-Holland
Postadres Postbus 14
2370 AA Roelofarendsveen

Contactgegevens

Telefoon (071) 332 61 21 (algemeen)
Internet https://www.raadvoorplantenrassen.nl/ (algemeen)
E-mail teamsupport@rasraad.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.raadvoorplantenrassen.nl/nl/contact/
Sociale Media Raad voor plantenrassen (LinkedIn)

Algemene informatie

Afkorting RvP
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 6,1
Peildatum fte 20-03-2024
Toelichting fte De administratieve en juridische ondersteuning van de Raad (gezamenlijk 6,1 fte) is sinds 1 januari 2008 ondergebracht bij Naktuinbouw.

Functies

Voorzitter dhr. mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma
Plaatsvervangend voorzitter dhr. ing. (Gerard) G.A.A.M. Meijerink
Secretaris dhr. mr. C.J.A. (Kees Jan) Groenewoud
Plaatsvervangend secretaris dhr. M.H.A. (Marco) Hoffman
Raadslid

Organisatiebeschrijving

Per 1 februari 2006 zijn de Raad voor het kwekersrecht, de Commissie voor de samenstelling van rassenlijst voor landbouwgewassen, de Commissie voor de samenstelling van rassenlijst voor bosbouwgewassen en de Commissie Toelating groenterassen gebundeld in de Raad voor plantenrassen. Sinds 1 januari 2008 wordt de Raad voor plantenrassen ondersteund door het Bureau Administratie en Documentatie van Naktuinbouw, afdeling Rassen & Proeven.

Meer informatie

https://www.raadvoorplantenrassen.nl/nl/over-de-raad/

Evaluatieverslagen (3)

Datum Kamerstuk
11-01-2024 TK 25268 nr. 221
27-12-2017 TK 25268 nr. 157
30-01-2012 TK 25268 nr. 75

Taken & bevoegdheden

De Raad voor plantenrassen is verantwoordelijk voor:

  • de verlening van kwekersrecht;
  • de toelating van landbouwrassen;
  • de toelating van rassen en opstanden van bosbouwgewassen;
  • de toelating van groenterassen met behulp van de zogenaamde B-lijst.

De Raad is tevens houder van het Nederlands Rassenregister.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Nationale-Nederlanden
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?