Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1979 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zwartelaan 2
2161 AL Lisse
Zuid-Holland
Postadres Postbus 300
2160 AH Lisse

Contactgegevens

Telefoon (0252) 41 91 01 (algemeen)
Internet http://www.bkd.eu/ (algemeen)
E-mail info@bkd.eu (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting BKD
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 78,1
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Taken & bevoegdheden

Deze zbo voert fytosanitaire en kwaliteitskeuringen van bloembollen uit.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41165612

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Aegon
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?