Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1994 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-10-2023 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fokkerstraat 1
3833 LD Leusden
Utrecht
Postadres Postbus 250
3830 AG Leusden

Contactgegevens

Telefoon (033) 496 56 96 (algemeen)
Internet http://www.cokz.nl/ (algemeen)
E-mail info@cokz.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting COKZ
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 61,5
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

Is opvolger van het Centraal Orgaan Zuivelcontrole (COZ), het centraal orgaan melkhygiëne (COM) en de regionale organen voor melkhygiëne (Staatscourant 1992 nummer 63). Taken van Stichting CPE zijn per 1 juli 2012 ondergebracht bij het COKZ. De wettelijke taken die voorheen door CPE worden verricht zijn door het COKZ ondergebracht in een apart onderdeel: de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE).

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
20-05-2021 TK 26991 nr. 578

Taken & bevoegdheden

Houdt toezicht op de naleving van proces- en productkwaliteitscriteria in de zuivel. Voert deze taak uit voor de overheid en voor de zuivelsector. Daarnaast verleent CPE-keurmerk aan eieren

Identificatiecodes

KVK-nummer 41189913

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Avéro Achmea
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?