Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1998 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 16-04-2024 Op 16-04-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Zuid-Holland
Postadres Postbus 420
2700 AK Zoetermeer

Contactgegevens

Telefoon (088) 308 82 00 (algemeen)
Internet http://www.kcb.nl/ (algemeen)
E-mail kcb@kcb.nl (algemeen)
Contactpagina https://kcb.nl/contactkcb

Algemene informatie

Afkorting KCB
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 223
Peildatum fte 01-04-2024

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Taken & bevoegdheden

  • De belangrijkste taak van het KCB is het inspecteren van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten. Het KCB verricht:
  • de import- en exportinspectie (kwaliteit) van verse groenten en fruit;
  • de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit die binnen Nederland worden verhandeld, met uitzondering van het detailhandelsstadium;
  • de importinspectie (fytosanitair) van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten en van plantaardige producten die niet onder een specifieke sector vallen, ook wel ‘diverse producten’ genaamd;
  • de bemonstering- en monitoring activiteiten ten behoeve van de export naar specifieke bestemmingen, onder andere de ‘Monitoring vruchtgroenten’ bestemd voor Japan, USA en Canada.;
  • Daarnaast voert het KCB voor de overheid een aantal projecten uit, zoals Survey Tuta Absoluta in de eindteelt van tomaat en Survey Afrikaanse fruitmot in de eindteelt van paprika. De fytosanitaire exportinspectie van de plantaardige producten en de afgifte van fytosanitaire exportcertificaten gebeuren door NVWA-ambtenaren.;
  • Het waarmerken van fytosanitaire certificaten met een CITES-bijschrijving vindt eveneens plaats door NVWA-ambtenaren. De aanvraag van de fytosanitaire exportinspecties en verzoeken tot afgifte van fytosanitaire exportcertifcaten worden door het KCB in ontvangst genomen.;

Identificatiecodes

KVK-nummer 40407410

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 3928 - KWALITEITS CONTROLE BUREAU
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. a.s.r.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?