Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1998 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-10-2023 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Zuid-Holland
Postadres Postbus 420
2700 AK Zoetermeer

Contactgegevens

Telefoon (088) 308 82 00 (algemeen)
Internet http://www.kcb.nl/ (algemeen)
E-mail kcb@kcb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting KCB
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 247
Peildatum fte 31-12-2022

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Taken & bevoegdheden

  • De belangrijkste taak van het KCB is het inspecteren van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten. Het KCB verricht:
  • de import- en exportinspectie (kwaliteit) van verse groenten en fruit;
  • de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit die binnen Nederland worden verhandeld, met uitzondering van het detailhandelsstadium;
  • de importinspectie (fytosanitair) van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten en van plantaardige producten die niet onder een specifieke sector vallen, ook wel ‘diverse producten’ genaamd;
  • de bemonstering- en monitoring activiteiten ten behoeve van de export naar specifieke bestemmingen, onder andere de ‘Monitoring vruchtgroenten’ bestemd voor Japan, USA en Canada.;
  • Daarnaast voert het KCB voor de overheid een aantal projecten uit, zoals Survey Tuta Absoluta in de eindteelt van tomaat en Survey Afrikaanse fruitmot in de eindteelt van paprika. De fytosanitaire exportinspectie van de plantaardige producten en de afgifte van fytosanitaire exportcertificaten gebeuren door NVWA-ambtenaren.;
  • Het waarmerken van fytosanitaire certificaten met een CITES-bijschrijving vindt eveneens plaats door NVWA-ambtenaren. De aanvraag van de fytosanitaire exportinspecties en verzoeken tot afgifte van fytosanitaire exportcertifcaten worden door het KCB in ontvangst genomen.;

Identificatiecodes

KVK-nummer 40407410

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?