Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 420
2700 AK Zoetermeer
Telefoon (088) 308 82 00 (algemeen)
Internet http://www.kcb.nl/ (algemeen)
E-mail kcb@kcb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 141,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Kwaliteits Controle Bureau
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioen ASR

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 3928 - KWALITEITS CONTROLE BUREAU
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. a.s.r.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • De belangrijkste taak van het KCB is het inspecteren van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten. Het KCB verricht:
  • de import- en exportinspectie (kwaliteit) van verse groenten en fruit;
  • de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit die binnen Nederland worden verhandeld, met uitzondering van het detailhandelsstadium;
  • de importinspectie (fytosanitair) van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten en van plantaardige producten die niet onder een specifieke sector vallen, ook wel ‘diverse producten’ genaamd;
  • de bemonstering- en monitoring activiteiten ten behoeve van de export naar specifieke bestemmingen, onder andere de ‘Monitoring vruchtgroenten’ bestemd voor Japan, USA en Canada.;
  • Daarnaast voert het KCB voor de overheid een aantal projecten uit, zoals Survey Tuta Absoluta in de eindteelt van tomaat en Survey Afrikaanse fruitmot in de eindteelt van paprika. De fytosanitaire exportinspectie van de plantaardige producten en de afgifte van fytosanitaire exportcertificaten gebeuren door NVWA-ambtenaren.;
  • Het waarmerken van fytosanitaire certificaten met een CITES-bijschrijving vindt eveneens plaats door NVWA-ambtenaren. De aanvraag van de fytosanitaire exportinspecties en verzoeken tot afgifte van fytosanitaire exportcertifcaten worden door het KCB in ontvangst genomen.;

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.