Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1932 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-05-2024 Op 08-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Randweg 14
8304 AS Emmeloord
Flevoland
Postadres Postbus 1115
8300 BC Emmeloord

Contactgegevens

Telefoon (0527) 63 53 50 (algemeen)
Internet http://www.nak.nl/ (algemeen)
E-mail nak@nak.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.nak.nl/contact/
Sociale Media NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) (LinkedIn)
@stichting_nak (Instagram)
@stichting_nak (X)

Algemene informatie

Afkorting NAK
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 227
Peildatum fte 01-03-2024

Organisatiebeschrijving

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen voert wettelijke keuringen uit in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij worden onder andere aardappelen, grond en zaaizaden beoordeeld op diverse kwaliteitskenmerken.

Meer informatie

https://www.nak.nl/over-de-nak/

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
22-12-2023 TK 25268 nr. 221
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Taken & bevoegdheden

  • Het door middel van keuringen bevorderen dat betrouwbaar teeltmateriaal van landbouwgewassen in het verkeer wordt gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd wordt;
  • het verstrekken van certificaten ten bewijze van goedkeuring;
  • toezicht houden op de naleving van de voorschriften;
  • het uitvoeren van fytosanitaire export- en importinspecties en het waarmerken van het fytosanitaire certificaat.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41046731

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 2318 - NEDERLANDSE ALGEMENE KEURINGSDIENST VOOR ZAAIGOED EN POOTGROND VAN LANDBOUWGEWASSEN (NAK)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL Pensioen)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?