Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1966 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-11-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen
Zuid-Holland
Postadres Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen

Contactgegevens

Telefoon (071) 332 62 62 (algemeen)
Internet http://www.naktuinbouw.nl/ (algemeen)
E-mail info@naktuinbouw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Naktuinbouw
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 314,5
Peildatum fte 31-12-2020

Beschrijving

Per 1 januari 2000 ontstaan uit fusie van Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterij en Boomkwekerijgewassen met de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden.

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Taken & bevoegdheden

  • Bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw gericht op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal.
  • Het uitvoeren van fytosanitaire export- en importinspecties en het waarmerken van het fytosanitaire certificaat.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41150707

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Nationale-Nederlanden
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?