Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-04-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1966 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Telefoon (071) 332 62 62 (algemeen)
Internet http://www.naktuinbouw.nl/ (algemeen)
E-mail info@naktuinbouw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening Per 1 januari 2000 ontstaan uit fusie van Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterij en Boomkwekerijgewassen met de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 314,5 (op 31-12-2020)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Nationale Nederlanden

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Nationale-Nederlanden
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw gericht op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal.
  • Het uitvoeren van fytosanitaire export- en importinspecties en het waarmerken van het fytosanitaire certificaat.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.