Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Skal Biocontrole (Skal)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1993 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-05-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-05-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Overijssel
Postadres Postbus 384
8000 AJ Zwolle

Contactgegevens

Telefoon (038) 426 81 81 (algemeen)
Internet http://www.skal.nl/ (algemeen)
E-mail info@skal.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Skal
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Personeel

Aantal fte 61,6
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
23-05-2018 TK 25268 nr. 162

Taken & bevoegdheden

Stichting Skal is aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van toezicht, controle en certificering, die voorvloeien uit de Europese verordeningen voor een wettelijk biologisch keurmerk.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41181708

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. a.s.r.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?