Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2000 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon (070) 888 85 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ (algemeen)
E-mail info@autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 20, 21, 22, 23
Toelichting afwijkende bepaling Artikel 20 is niet van toepassing als het College de informatie van derden heeft verkregen onder de voorwaarde dat het geheime karakter daarvan wordt gehandhaafd. Artikel 23 is slechts toepasbaar op het financiële beheer en de administratieve organisatie.
Personeelsomvang in FTE 179,0 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde;
  • toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, wanneer de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het recht van een ander land van de Europese Unie;
  • adviseren over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens;
  • toetsen van gedragscodes;
  • voorafgaand onderzoek naar verwerkingen met bijzondere risico's;
  • adviseren over vergunningen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie;
  • behandelen van klachten en verzoeken van betrokkenen en andere belanghebbenden;
  • diverse taken ingevolge de Wet politiegegevens en andere bijzondere wetgeving;
  • diverse internationaalrechtelijke taken, die verband houden met het voorgaande.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.