Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1994 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-01-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
Gelderland
Postadres Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Contactgegevens

Telefoon (088) 183 20 00 (algemeen)
Internet http://www.kadaster.nl/ (algemeen)
https://formulieren.kadaster.nl/contact_kadaster (contact)

Algemene informatie

Afkorting Kadaster
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 1718
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
29-03-2021 TK 25268 nr. 198
17-12-2015 TK 25268 nr. 129

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed, inclusief schepen en luchtvaartuigen door:inwinnen, accepteren, muteren, beheren en verstrekken van informatie over vastgoed;
  • het instandhouden van een net van zogenaamde coördinaatpunten, de Rijksdriehoeksmeting;
  • meewerken aan het landinrichtingsproces;
  • het vervaardigen, verzamelen, houden en bijwerken van geografische gegevens en het landsdekkend cartografisch weergeven daarvan (artikel 3 kadasterwet).

Identificatiecodes

KVK-nummer 08215619

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 4090 - KADASTER CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?