Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Kiesraad

Adviescollege Zelfstandig bestuursorgaan

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt. Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1951 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-03-2024 Op 29-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zurichtoren
Muzenstraat 85
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 62 66 (algemeen)
Internet https://www.kiesraad.nl (algemeen)
E-mail kiesraad@kiesraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 10, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 29
Toelichting afwijkende bepalingen Omdat de adviestaak bij de Kiesraad niet de hoofdtaak is, gelden enkele bepalingen niet, zoals bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet adviescolleges. Artikel 12, derde lid en artikel 15, eerste, derde, vierde en vijfde lid gelden wel. Artikel 21 en artikel 29 zijn uitgesloten.

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 21, 22
Toelichting afwijkende bepalingen Leden van de Kiesraad worden door de Kroon benoemd. Met het oog op de onafhankelijke positie van de Kiesraad, is het niet wenselijk dat de minister beleidsregels kan vaststellen en door de Kiesraad genomen besluiten kan vernietigen.

Personeel

Aantal fte 20
Peildatum fte 31-12-2020

Functies

Voorzitter dhr. drs. W.J. (Wim) Kuijken
Secretaris-directeur dhr. mr. J.H. (Hans) Klok
Vicevoorzitter dhr. prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg

Organisatiebeschrijving

De raad heeft 7 bestuursleden.

Taken & bevoegdheden

  • Adviseert de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal in uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen (artikel A 2 Kieswet)
  • Treedt op als centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van:
    a. de Tweede Kamer (artikel E II, tweede lid, Kieswet);
    b. de Eerste Kamer (artikel S I, eerste lid, Kieswet);
    c. het Europees Parlement (artikel Y 9, eerste lid, Kieswet).
  • Voorts adviseert de Kiesraad overheden, politieke partijen, media en burgers in verkiezingstijd en treedt het op als deskundig adviseur in rechtsgedingen.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?