Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Groene Erkenningen (SGE)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-05-2024 Op 16-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bovenbuurtweg 27
6717 XA Ede
Gelderland
Postadres Postbus 245
6710 BE Ede

Contactgegevens

Telefoon (088) 042 47 47 (particulieren)
(088) 042 42 42 (bedrijven)
Internet https://erkenningen.nl/ (algemeen)
E-mail info@erkenningen.nl (algemeen)
Contactpagina https://erkenningen.nl/contact

Algemene informatie

Alternatieve naam Bureau Erkenningen
Afkorting SGE
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 2
Peildatum fte 31-12-2021

Organisatiebeschrijving

Bureau Erkenningen maakte eerst deel uit van AOC Raad. Deze is is per 1 maart 2019 opgeheven. Stichting Bureau Erkenningen maakte sinds 1 april 2019 deel uit van de Aeres-organisatie en is met ingang van 1 januari 2023 gefuseerd met Stichting Groenkeur, waardoor de stichting nu Stichting Groene Erkenningen heet. De zbo-activiteiten van de stichting vallen echter nog steeds onder de naam Bureau Erkenningen.

Meer informatie

https://erkenningen.nl/wat-wij-doen

Taken & bevoegdheden

Het op aanvraag verstrekken en erkennen van bewijzen van vakbekwaamheid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 2799 - AERES GROEP
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?