Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling archeologie Pijnacker-Nootdorp

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-03-2006 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-09-2021 Op onbekende datum heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Het stadskantoor
Stationsplein 1
2611 BV Delft
Zuid-Holland

Contactgegevens

Telefoon 14 015 (algemeen)
E-mail Info@delft.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling archeologie Pijnacker-Nootdorp
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Delft

Bevoegdheden

Artikel 2 - Taken van de deelnemers

  1. Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp draagt zorg voor het navolgende: a. benoeming van de archeoloog van Delft tot archeoloog van Pijnacker-Nootdorp. b. het voorzien in de mogelijkheid van een depot, waarin de vondsten die voortkomen uit opgravingen kunnen worden ondergebracht.
  2. Het gemeentebestuur van Delft draagt zorg voor het navolgende: a. de mogelijkheid dat de archeoloog van Delft in voldoende mate archeologische werkzaamheden kan verrichten voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. b. de archeoloog zal voor de duur van gemiddeld 15 dagen per jaar de volgende taken op archeologisch gebied voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp vervullen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-03-2006 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
01-03-2006 Gemeente Pijnacker-Nootdorp College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De Gemeenschappelijke regeling heeft tot doel samenwerking tussen de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft op het punt van archeologie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?