Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Bureau van de WRR

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 13-06-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-10-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-06-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postadres Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 356 41 00 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken (algemeen)

Onderdeel van

Beschrijving

Het bureau van de WRR ondersteunt de WRR en zijn leden bij de voorbereiding en het samenstellen van rapporten aan de regering. Het doet onderzoek op voor het raadswerk relevante gebieden en het begeleidt extern onderzoek in opdracht van de Raad.

Het bureau onderhoudt contacten met voor het raadswerk relevante personen in bestuur en wetenschap, en bevordert de doorwerking van rapporten in de bestuurlijke en wetenschappelijke sfeer. Daarnaast geeft het bureau voorlichting over de activiteiten van de Raad en beheert het de website van de WRR.