Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-07-2021 Op 20-09-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-07-2021 doorgevoerd.
Geldend van 22-07-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Provincie Gelderland
Postadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Telefoon (0314) 32 12 00 (algemeen)
Internet https://8rhk.nl (algemeen)
E-mail info@8rhk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Achterhoek
Archiefzorgdrager Regio Achterhoek

Bevoegdheden

Artikel 6: Bevoegdheden

Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken, komen aan de bestuursorganen van Regio Achterhoek de daarop betrekking hebbende bevoegdheden toe.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-1975 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Regio Achterhoek heeft tot doel het behartigen van de gemeentelijke belangen van de gemeenten op het gebied van:

• Economische ontwikkeling, en specifiek op het gebied van: Smart werken & Innovaties, Onderwijs & Arbeidsmarkt

• Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting, en specifiek op het gebied van: Vastgoed & Woningmarkt

• Mobiliteit & Bereikbaarheid

• Zorginnovaties

• Circulaire economie & Energietransitie

• Natuur;

• Lobby;

• Het verwerven en verstrekken van Subsidies;

• Grensoverschrijdende samenwerking, met name gericht op Duitsland.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Achterhoek
Datum van oprichting 01-10-1975
Bezoekadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Postadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Telefoon (0314) 32 12 00 (algemeen)
Internet https://8rhk.nl (algemeen)
E-mail info@8rhk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.