Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 22-07-2021 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-07-2021 Op 26-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Postadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Achterhoek
Archiefzorgdrager Regio Achterhoek

Bevoegdheden

Artikel 6: Bevoegdheden

Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken, komen aan de bestuursorganen van Regio Achterhoek de daarop betrekking hebbende bevoegdheden toe.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-1975 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Regio Achterhoek heeft tot doel het behartigen van de gemeentelijke belangen van de gemeenten op het gebied van:

• Economische ontwikkeling, en specifiek op het gebied van: Smart werken & Innovaties, Onderwijs & Arbeidsmarkt

• Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting, en specifiek op het gebied van: Vastgoed & Woningmarkt

• Mobiliteit & Bereikbaarheid

• Zorginnovaties

• Circulaire economie & Energietransitie

• Natuur;

• Lobby;

• Het verwerven en verstrekken van Subsidies;

• Grensoverschrijdende samenwerking, met name gericht op Duitsland.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Achterhoek
Datum van oprichting 01-10-1975
Telefoon (0314) 32 12 00 (algemeen)
Internet https://8rhk.nl (algemeen)
E-mail info@8rhk.nl (algemeen)
Contactpagina https://8rhk.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?