Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2007 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 03-10-2023 Op 21-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Fryslân
Postadres Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Contactgegevens

Telefoon (088) 229 99 99 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiofryslan.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route (contactformulier)
E-mail info@vrfryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting VRF
Datum van oprichting 01-01-2007

Organisatiebeschrijving

De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: a. publieke gezondheidszorg b. brandweerzorg c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen d. rampenbestrijding en crisisbeheersing e. het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing f. het in stand houden en beheren van de meldkamerfunctie g. het zijn van een platform voor samenwerking voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Identificatiecodes

Organisatiecode so0460
KVK-nummer 01175778
BTW-nummer NL817371072B01
Loonheffingennummer 817371072L01

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?