Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 30-11-2021 Op 30-11-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-11-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Voorweg 25
2988 CG Ridderkerk
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 4010
2980 GA Ridderkerk
Telefoon (0180) 20 00 30 (algemeen)
Internet https://www.nieuwreijerwaard.eu (algemeen)
E-mail info@nieuwreijerwaard.eu (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel GR Nieuw Reijerwaard
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GR Nieuw Reijerwaard
Archiefzorgdrager GR Nieuw Reijerwaard

Bevoegdheden

artikel 6. Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regelingen en bestuur toegekend binnen de grenzen van artikel 30 en 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

  2. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit bijzonder aangewezen wordt geacht, de GR Nieuw Reijerwaard een of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen oprichten of daarin deelnemen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Barendrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Ridderkerk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Rotterdam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De GR Nieuw Reijerwaard heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van minimaal 90 hectare bedrijventerrein op de locatie Nieuw Reijerwaard met de daarbij horende ontsluiting en het daarbij horende groen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GR Nieuw Reijerwaard
Datum van oprichting 01-01-2012
Bezoekadres Voorweg 25
2988 CG Ridderkerk
Postadres Postbus 4010
2980 GA Ridderkerk
Telefoon (0180) 20 00 30 (algemeen)
Internet https://www.nieuwreijerwaard.eu (algemeen)
E-mail info@nieuwreijerwaard.eu (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.